هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 اطلاعات php بارگذاری سرور پایداری
cp01.vander.host اطلاعات php
ns2.vander.host اطلاعات php
ns3.vander.host اطلاعات php
server01.fintechsystems.net اطلاعات php
server01.vander.host اطلاعات php
server02.vander.host اطلاعات php
server03.vander.host اطلاعات php
server04.vander.host اطلاعات php
server05.vander.host اطلاعات php
server06.vander.host اطلاعات php