ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.co.za
R99.00
1 سال
N/A
R99.00
1 سال
.com
R179.00
1 سال
R179.00
1 سال
R179.00
1 سال
.world
R318.00
1 سال
R318.00
1 سال
R318.00
1 سال
.capetown
R318.00
1 سال
R318.00
1 سال
R318.00
1 سال
.joburg
R318.00
1 سال
R318.00
1 سال
R318.00
1 سال
.durban
R318.00
1 سال
R318.00
1 سال
R318.00
1 سال
.net.za
R99.00
1 سال
R99.00
1 سال
R99.00
1 سال
.web.za
R99.00
1 سال
R99.00
1 سال
R99.00
1 سال
.net
R299.00
1 سال
R299.00
1 سال
R299.00
1 سال
.org
R299.00
1 سال
R299.00
1 سال
R299.00
1 سال
.biz
R299.00
1 سال
R299.00
1 سال
R299.00
1 سال
.info
R299.00
1 سال
R299.00
1 سال
R299.00
1 سال
.org.za
R99.00
1 سال
R99.00
1 سال
R99.00
1 سال
.systems
R1,320.00
1 سال
R1,320.00
1 سال
R1,320.00
1 سال
.host
R1,000.00
1 سال
R2,000.00
1 سال
R2,000.00
1 سال
.cool
R699.00
1 سال
R699.00
1 سال
R699.00
1 سال
.co
R449.00
1 سال
R449.00
1 سال
R449.00
1 سال
.co.uk
R279.00
2 سال
R279.00
2 سال
R279.00
2 سال
.travel
R1,699.00
1 سال
R1,699.00
1 سال
R1,699.00
1 سال
.law
R1,799.00
1 سال
R1,799.00
1 سال
R1,799.00
1 سال
.mu
R1,399.00
1 سال
R1,399.00
1 سال
R1,399.00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains